1. Inledning – i tre punkter.
2. Svårigheten finna ”sann” historia.
I. KULTURENS  VAGGA.
3. Rig Veda – De som först såg sanningen.
4. Gilgamesh – sökandet efter ett ”liv efter detta”.
5. Zoroaster – Hopp om evigt liv för ”det Godas” soldater.
6. Akhenaten: Välj Solguden!
7. Aristoteles, 384-322: Människan – en hjordvarelse.
II. Varför fortsätter krigen? En andra förklaring: evolutionens:
Inte ondska utan hunger!
8- Thomas Robert Malthus
9. Charles Darwin
10. Johann Gregor Mendel
11. William D. Hamilton
III. En tredje förklaring: Är vi själlösa zombies utan egen fri vilja?
12. Har människan mer ”fri vilja” än isbjörnar?
13. Står vi inför en mental revolution?
14. Kan de tre förklaringarna hänga samman?
IV. Våra determinerade grundbehov.
15. Determinerat behov nr 1: sex.
16. Determinerat behov nr 2: mat.
17. Determinerat behov nr. 3: makt.
V. Från tänder och klor till ”cyber-krig” och atombomber från drönare samt
pengar som kan köpa allt, dött såväl som levande.
18. Är då också behov nr. 4 determinerat? Det för vapen och verktyg?
19. Två olika uppfattningar: Framsteg eller blind vapenkapplöpning?
VI. Funderingar och förhoppningar.
20. Determinismens resultat: Människohjordarnas minimering av A/P.
21. Riskerar vi åter ”en förruttnelse av allt civiliserat liv i Europa” och kanske även i USA? eller ”Ondskan” började inte med Hitler.
22. Spinoza: Gud eller Naturen – Naturen eller Gud.
23. Rår vi på den ortodoxa fanatismens mentala krigföring?
24. Makthavares ”fördärvliga tungor”
25. Förslag till ledarstjärnor på en globaliserad jord.
Appendix: Förena fyra forskningar.