Appendix – Förena fyra forskningar!
Vad kan vi då göra för att komma ur Rig Veda-cirkelgången? Att med ord beskriva en också ganska komplicerad verksamhet är relativt lätt. Men att ur sådana ord stimulera fram ett allvarligt handlande som kunde påverka verkligheten, det är långt svårare. Här dock ett förslag.

Vi har, i min bild av verkligheten, fyra basbehov, sex, mat, makt och vapen. Det finns mängder av organisationer som sysslar med dessa. Men de arbetar nästan alla med enbart ett av de fyra. Vore det inte en god idé att söka få några av de bästa att söka gå ihop för att gemensamt ge sig på de fyra problem som i verkligheten hänger nära samman?

Som det nu är står de i en viss motsättning mot varandra. Alla vill se sitt revir som det viktigaste. Men sanningen är den att de alla hänger samman i ett enda stort gemensamt problem, det att hindra våra så kallade ”framsteg” från att riskera livet för barn och barnbarn inom få generationer.  Här kommer mitt förslag till några som jag tror skulle kunna samarbeta i en sådan gemenskap:

För befolkningsökningen är den mest aktive jag känner till: William Ryerson’s Population Media Center and Population Institute, POBox 547, Shelburne, Vermont 05482-0547,  USA. Med e-mail adress: ryerson@populationmedia.org

För mat åt alla, också de allra fattigaste, finns en organisation som jag en gång var med att grunda:  BIEN, Basic Income Earth Network,  Dess e-mail är   bien@basicincome.org
 
När det gäller maktkampen har jag problem. Jag har försökt finna en organisation i Frankrike som försöker försvara Montesquieu och dennes princip för den högsta maktens fördelning mellan de styrande, lagstiftande och dömande grupperna. Skilda ifrån varandra!

Flera organisationer har jag funnit. Alla hyllar de minnet av Montesquieu. Men ingen anstränger sig att få politikerna i dennes eget land att följa den store tänkarens principer. Vilket vore högst önskvärt då makten i dag tenderar att bli alltför koncentrerad till en styrande makt. Vem kan hjälpa mig finna en allvarlig Montesquieu-kontakt?

Slutligen, i frågan om den vapenkapplöpning som jag i ett halvt sekel har försökt förstå.  En organisation för vilken jag har en mycket stor respekt är Bulletin of the Atomic Scientists. Som varit med i denna diskussion nästan sedan Hiroshima.  Dess e-mail är
newsletter@thebulletin.org

Halvt drömmer jag om att vi på Capri skulle kunna ta ett initiativ för att ordna ett möte mellan talesmän för dessa fyra grupper i vår Filosofiska Parks regi.  Sänd ev. förslag till adler.karlsson33@telia.com