25. Förslag till ledstjärnor för en globaliserad jord.
Måhända är det avancerad hybris att tro att en individ bland sju miljarder kan ge råd om hur en globaliserad värld skall styras.

Må så vara! Här kommer mitt mest ”persimonious [39]” försök, d v s den kortaste sammanfattning jag förmår. UTÖVER SANNINGEN, förlåt mitt tjat, ATT KRIGEN INTE ORSAKAS AV NÅGON ONDSKA UTAN AV HUNGER!
Indien kan snart bli lika folkrikt som Kina. Ihop borde dessa två ha cirka en tredjedel av alla röstberättigade vid ett globalt demokratiskt val. Till dem måste varje försök till globalisering ta stor hänsyn.

Indiska tänkare i Rig Vedas grupp gav oss denna lilla boks grundproblem: varför går vi runt och runt, med det ena kriget efter det andra, likt en blind ledd av en blind.

Det är det problem som också i dag mest hotar vår arts - och därmed också hela vår sex miljoner år gamla biologiska familjs - överlevnad.

Akhenatens idé om att Solen är vår sanna Gud är i dag högaktuell. Större delen av våra krig sker ju mellan olika religioner eller ”Ersatz”-religioner, som kapitalism och kommunism. Att mildra deras motsättningar är ett av de viktigaste villkoren för en fredlig framtid!

Insikten att vår sanne skapare är solen, ihop med lite vatten, också den är viktig. Det är till den vi skulle kunna säga: Moder Natur, förlåt oss ty vi veta icke vad vi har gjort.

Den ”mendelska kunskapen” att vi alla är unika i vår kropps blandning av cirka hundra miljarder små celler, liksom i våra huvuden med några miljoner miljarder kopplingar i var och en av dem.  Dessa skillnader i individernas kapacitet till det ena och det andra är något som vi måste lära oss att acceptera.
Intelligensskillnader finns. Men intelligens är en gåva av moder Natur. Det är ingalunda något som berättigar vare sig till rikedom eller makt. Denna gåva är också olika stor i olika delar av världen, troligen främst på grund av de olika klimat i vilka olika hjordar av våra förfäder länge levat. [40]

Men vad kan vi då göra givet dels detta och dels med hänsyn till den stora del av mänskligheten som inom överskådlig framtid kommer att behöva någon gud för att klara sitt hårda liv?

Jag kan inte komma på några som givit oss ett bättre förslag än Akhenaten och Benedict Spinoza.
Som jag redan sagt i avsnitt 22 anser jag att Spinozas GUD ELLER NATUREN, eller omvänt NATUREN ELLER GUD, kan ge oss en djup sammansmältning av Akhenatens idé om en enda gud, Solguden, med den respekt vi människor, i dagens globala klimat- och överbefolkningsproblem, i sanning borde visa Naturen!

Låt oss hoppas att tillräckligt intelligenta individer får makt nog i alla jordens religioner för att förena dem i en gemensam religiös respekt inför den Natur som fött både oss och våra ett par miljarder år gamla förfäder!
Tro nu inte att jag inte ser svårigheterna med dessa förslag. Men jag är övertygad om att det är i den riktningen vi måste gå, om vi vill att våra barnbarn skall få leva i fred.

I dag pekar mycket på att Kina, med sin högintelligenta Han-befolkning, kommer att få alltmer makt i vår värld. I Kinas historia finns en extra vis man, Konfucius. Denne insåg väl sanningen att de, som av naturen begåvats med mycket av den ”mendelska” IQ-gåvan, de har därmed ingalunda några extra rättigheter. I stället är de av den blinda naturen selekterade för att ta ansvar för familjens liv och för att hjälpa sina mindre begåvad medmänniskorna, i samma flock, att få ett gott liv.
 
I en god röra lär det skola finnas sju ingredienser. Jag har nu lekt med fem sådana. Fem ”stolpar” som jag hoppas några allvarliga tänkare i nästa generation kommer att arbeta ut. Och s i allra bästa fall blir delar i en gemensam skola för all världens ungdom.

Må ni, allvarliga ungdomar, själva söka efter ett par element till! Som än bättre kanske kan bidra till att med fredliga medel skapa den globaliserade värld som vi nu drömmer om!

Stockholm den 15 december 2011,
Gunnar Adler-Karlsson