22. Spinoza – Deus, sive Natura.
”Gud, eller naturen”, ”naturen, eller Gud”, det är den formulering av vår existens med vilken Benedictus Baruch Spinoza, 1632-1677, moderniserade Akhenatens monoteistiska Solgud.

I dag är denna idé än mer aktuell är när den kom till för cirka 3500 år sedan: ”That eternal and infinite being we call God, or Nature, acts from the same necessity from which he exists.” [32]

”Den eviga och oändliga varelse som vi kallar Gud, eller Naturen, den handlar efter samma nödvändighet som den från vilken han existerar.”

För den som tror att vi människor helt enkelt är en liten och sen del av naturens skapelse är detta en högst acceptabel kombination. Och tror man samtidigt att en stor del av våra medmänniskor behöver en tröst för alla de vackra drömmar vilka aldrig förverkligads, då blir den ännu bättre.

Då kan resande själv välja vilken tolkning han eller hon helst vill ha för sin existens. Hon eller han kan behålla den religiösa metafysiken eller, om han eller hon är stark nog, välja att övergå till tron på Naturens blinda skapelse av oss. Det vill säga, av den art av människor som fortfarande figurerar i evolutionens oändligt stora livs-bok!

Enklast, som mitt eget primitiva jag ser det, är att gå tillbaka till universums tillkomst, vår enda kända Big Bang, runt 13,7 miljarder år sedan. Och sedan hålla det öppet, för den som så vill, att tro att det var en allsmäktigt Gud som tillverkade detta sagolika fyrverkeri. Vilken sedan, efter cirka tio miljarder år, lämnade över denna då något svalare skapelse åt kopulerande bakterier. Från vilka vi människor härstammar! [33]

Jag är inte helt övertygad om att Spinoza själv skulle acceptera denna min tolkning. Men det finns redan tillräckligt många tolkningar av honom, varför ni, kära läsare, antingen får nöja er med min variant eller avsätta tio år av livet för att finna den ”sanna” tolkningen av denne fine tänkares ”Deus,sive Natura”.

För mig räcker det mer än väl att veta att det är naturen som skapat mig. och att det är till denna natur jag skall återgå! Från att en kort sekund ha varit människa till att för en långt längre tid bli mat för maskar och gödsel för den jord som skapade mig! Min bedömning är att nettot är formidabelt rikt, så rikt att man varje dag bör tacka för att man ännu en har får mätta sin hunger!

Varmed jag är tillbaka till Malthus och Zoroaster.