15. Determinerat behov nr 1: Sex
IV.  Våra determinerade grundbehov?

Oändliga mängder romaner, noveller, artiklar, lagar, filmer, studier, med mera, om människans sexualitet har passerat framför mina mångåriga ögon. Dock har jag ännu inte sett någon som hävdat att allt detta bara är en blind fortsättning på cirka två miljarder års blinda kopulation mellan bakterier och dessas avkommor.
Vilket faktiskt kan vara sant!

Ägnar vi oss åt sex av fri vilja? Är inte människans sexuella åtrå biologiskt determinerat i oss?
Om sexualdriften inte är determinerad, varför ökar då jordens befolkning nu, runt år 2012, med cirka åttio miljoner nya individer per år.

Den första och tyngsta vetenskapliga hypotesen för att förklara alla djurs alla beteende är att de drivs att göra vad de gör av en blind strävan efter så kallad ”reproduktiv framgång”.
Ingen som läser dessa rader eller som lever omkring oss har skapats utan någon form av sex.

Det smärtar mig något att peka finger. Men de senaste årens skandaler bland katolska präster och franska presidentkandidater illustrerar hur svårt det är att avstå från att tillfredsställa den sexuella driften i oss människor. Och det hur mycket vi än kan försöka!

Dessa tre fakta kan vi ta som utgångspunkt för att hävda att sexualdriften är något extremt djupt i vårt beteende. Den ligger säkerligen väl inbakad i vår urgamla arkaiska hjärna, som på denna punkt bara går runt och runt i oss.

Det som finns i denna vår mänskliga hjärna torde i stort sett vara detsamma som finns hos andra vilda djur, till exempel tjurar och vildsvin. Och kanske även i hjärnorna hos de simmande fiskar som, enligt en vetenskaplig rapport, för cirka 350 millioner år sedan kopulerade på ett sätt som, tekniskt, är näst intill identiskt med människans.

Sexualiteten är rätt och slätt ett biologiskt djupt determinerat arv.  På ett eller annat sätt finns det i oss alla. I enlighet med vår mendelska insikt kan styrkan i denna egenskap, som i alla andra, förvisso variera mellan oss. Men oavsett land, ras eller religion, torde ingen av oss ha undgått en liten släng av denna underbara drift.