14. Kan de tre förklaringarna hänga samman?
 Vi har nu tre olika förklaringar till människornas krig. Hur kan de hänga samman? Vad är det som verkligen är determinerat i vårt Rig Veda-dansande? Och, om den alls finns just när det gäller krigen, var finner vi då någon ”fri vilja”?

Vad kan svaren vara för de fyra tidigaste och skriftligen dokumenterade tänkarna?

Den förste är Gilgamesh med sin rädsla för en evig död. Men, sökande efter evigt liv nere i underjorden fick han Siduris besked: ”det du söker kommer du aldrig att finna!”

Döden är, utan varje tvekan, något biologiskt determinerat. Och så är rädslan för den, i oss människor lika determinerad som myggans flykt undan handslaget och musens från katten.

Min andre tänkare är Zoroaster. Hans lära lever och dör med en ”fri vilja”. Skulle nu Rita Levi-Montalcini ha rätt så faller Zoroasters lära, liksom hans lärjungars, helt samman. Och därmed också tron på någon metafysiskt ”god” eller ”ond” makt.

Och, minst lika viktigt, då kan vare sig isbjörnarna på Skansen eller vi människor tillvitas vare sig skuld eller beröm. Då är vi bara som vi är! Som vuxna är vårt beteende högt determinerat av våra nedärvda gener och, i någon liten mån, också av den uppfostran som vi fått under våra allra första år.

Allt detta gör att denna sanning om vår determinism, i åtskilliga läger, kommer att vara extremt svårsmält! Och även svårhanterad, då våra växande samhällen inte kan fungera om vi inte sätter gränser för en del beteenden. Hur? Vilka gränser? Det må nästa generation ge sig i kast med!

Akhenaten, för att ta ett steg framåt, hade insikten om en stor, av universum etablerad sanning, att våra liv är deterministiskt beroende på solens makt över vår jord. Vår jords gång runt solen – och inte som vi trodde så sent som för femhundra år sedan, tvärt om - är också något för vårt släkte klart determinerat.

Att döma av historiens gång de senaste årtusendena är också Aristoteles mänskliga hjordars fallande antal och växande storlek, på längre sikt, något högt determinerat.

Härtill kommer sedan tre av evolutionen determinerade grundbehov. Eller är de fyra? Låt oss se lite närmare på dessa, ur krigens synpunkt.