13. Står vi inför en mental revolution?
Jag är nog en något långsam tänkare. John Searles fråga hällde dock tillräckligt mycket vatten på det ”isbjörns-problem” som jag gått och grunnat på i ett halvt sekel. Searle blev en central punkt i den bok om Ondskans biologiska ursprung som jag fick färdig år 2008. [20]

Några månader efter denna bok kommit ut fick jag ett högst oväntat och mycket välkommet nytt stöd i mina funderingar om människans avsaknad av ”fri vilja”. Det kom ifrån världens kanske mest kända hjärnforskare, Rita Levi-Montalcini. Inför sin 100-årsdag gav hon en intervju med ett innehåll, som om det tas på allvar, nog måste betraktas som en uppmaning till en ”mental revolution”!

Rita, om jag så får kalla henne, är själv judinna. I hennes familj fanns mängder av lidande under Mussolinis och Hitlers fanatiska förföljelser av judar.  Trots detta sammanfattar hon sitt livs viktigaste vetenskapliga slutsats med följande ord, i min översättning:

 ”Alla de stora tragedierna – Förintelsen, krigen, nazismen och rasismen är orsakade av den överlägsna styrkan i den känslomässiga delen (av vår hjärna) i förhållande till den kognitiva. Och den arkaiska hjärnan är skicklig i att inbilla oss att tro att alla dessa (tragedier) styrs av vårt rationella tänkande – när så inte är fallet!” [21]

Min glädje när jag läste detta handlade ingalunda om att ”få rätt”. Utan det handlade om att denna Rita Levi-Montalcinis insikt, om den tas på allvar, kan hjälpa oss människor att, innan det är för sent - finna en korrekt diagnos på krigiskhetens sjukdom.

Inte någon ”ondska”! Utan ett evigt slagsmål om mat! Ett slagsmål som evolutionen selekterat in i våra arkaiska hjärnor i djurart efter djurart sedan minst 600 miljoner år. Detta är vad som blint framkallat också de minst 738 dokumenterade krig som vi har bakom oss under de senaste 3600 åren!

Drivkraften bakom krigen är INTE någon metafysisk ONDSKA utan en Gilgameshsk rädsla för den hungersdöd som uppstår på grund av ”den ständiga benägenheten hos alla levande varelser att öka antalet individer utöver den föda som finns för dem”. Som Malthus visade oss redan år 1798.

Denna diagnos borde minska det hat och den längtan efter hämnd - också mot oskyldiga barn i flera generationer - som ”likt blinda förda av andra blinda” drivit fram krig efter krig!

Tar vi Rita Levi-Montalcinis insikt på allvar så finns det, vill jag hävda, hopp om att vi skall kunna stoppa krigen. Och det innan krigen stoppar ner hela mänskligheten i en massgrav!

 [20] Bokförlaget Arena 2008.
 [21] Wired, No. 1, March 2009, p. 84.