11. William D. Hamilton, 1936-2000.
Malthus, Darwin och Mendel är de tre stora tänkarna bakom det som vi i dag kallar evolutionsläran. Där finns åtminstone en forskare till, en som dock är drygt hundra år yngre än de stora men som också givit oss en viktig tankeställare.

På samma sätt som jag tog upp Aristoteles, runt tusen år yngre än de fyra andra från kulturens vagga, så vill jag här också påminna läsarna om William, av sina vänner kallad Bill, Hamilton. I synnerhet som den kunskap denne arbetade fram också har betydelse för att förstå Aristoteles betoning av människans hjordnatur. Samt också för att förstå varför vi fortfarande går runt och runt som en blind ledd av en blind, både när det gäller krig och när det gäller de vapen med vilka vi mördar varandra.

Med en oändlig mängd detaljerad forskning [16] på levande varelser gav denne oss goda skäl att tro att altruism är något som vi mest och bäst känner inför vår egen familj. Altruism tycks vara proportionell med genetisk släktskap!  Detta kallade Hamilton för ”kin-selection”, eller ”släktskapsselektion”. Något som väl stämmer med Aristoteles människohjordar! Och förklarar svårigheterna att bli av med nepotism.

Är detta sant för människor, som det är för honungsbin, så kan det ge oss en förståelse av varför krigisk integration av våra olika samhällen under historiens gång har varit så svårt att genomföra.

De krig som slutat med erövring har ju med våld förenat folk som vanligen inte varit nära släkt med varandra. Detta bidrar till att förstå varför det på längre sikt varit svårt att få dem att leva samman. Icke minst då hatiska smågrupper bland de besegrade använder varje vapen de kan finna i hopp om att med terrorism slänga ut de, som tror sig ha segrat för gott.
Stabil integration har vanligen bara lyckats efter ett antal misslyckade försök som alla, efter en tid, har lett till dis-integration av det med våld eller skrämsel förenade riket.
Måhända är detta något som det för närvarande formellt förenade Europa, tyvärr, kan komma att få uppleva.
Måhända är detta också något som kommer att allvarligt försvåra vad många nu inbillar sig vara sista steget i en globaliseringsprocess.

Distributions. Washington Summit Publishers, Augusta, Georgia. A National Policy Institute Book 2009.
 [16] Hamiltons skrifter finns sammanfattade i tre volymer under titeln Narrow Roads of Geneland. 1995, 2001 och 2005.