9. Charles Darwin, 1809-1882.
I synen på en konfliktfylld verklighet är skillnaden mellan Zoroaster och Darwin inte stor. Jämför två citat som, alltsedan dess öppnande år 2000, har funnits i Capris Filosofiska Park! [11]

Det första kommer från Nietzsches Zarathustra: ”Livet är till sitt väsen rofferi, skadande, övergrepp mot de svagare, förtryck, hårdhet…och minst och mildast, exploatering.”

Det andra från Darwin: ”Inget är enklare än att i ord tillstå sanningen om den universella överlevnadskampen, eller svårare - åtminstone har jag funnit det så – än att ständigt hålla denna slutsats i åtanke. Dock, om den inte slår rot ordentligt i sinnet kommer naturens ekonomi med varje dess faktum om fördelning, knapphet, överflöd, utrotning och variation, att ses dimmigt eller totalt missförstås”.

Likheten dem emellan är stor. Skillnaden i förklaringar enormt stor. Zoroaster-troende omfattar den metafysiska förklaringen till krig som något som det Godas ande har ålagt oss. Detta tar jag upp i avsnitt 24. [12]

År 2009 hade 200 år gått sedan Charles Darwin föddes och 150 år förflutit sedan han publicerade sin bok om evolutionsläran. Mängder av inlägg därom har fyllt våra medier med hans namn. Få har dock nämnt den som, enligt Darwin själv, gav honom idén till ”det naturliga urvalet” av ”the fittest”, de ”bäst anpassade”, nämligen Malthus.

Det var hos Malthus som Darwin fann ”sanningen om den universella överlevnadskampen”, naturens lag om att äta eller ätas, om att vinna eller försvinna. En akut brist på mat, eller rädsla för en möjlig hunger som skulle kunna medföra död för oss och våra barn, det är, djupast sett, vad som drar ner människors beteende mot varandra till primitiv rovdjursnivå.

Med hjälp av Malthus insikt utvecklade Darwin sin lära om evolutionen. Det är den kunskap som i dag hjälper oss att komma närmare ”sanningen” om oss själva än någon metafysisk förklaring. Magens skri är dock en föga smickrande förklaring till vårt rovdjursartade krigiska beteende. Långt vackrare är den att vi, ”de goda”, uppfyller ett gudomligt åläggande när vi går i krig för att döda ”de onda”. [13]

 [11] GAK, Tankar om Västvärldens Vishet. Stockholm 2000, s 124 och 118.
 [12]   Titelsidan på Commentary, June 2011, det ledande språkröret för judiska ortodoxa, är ”AFTER BIN LADEN – He is dead, but his evil lives on and must be fought.  (an article by Michael Rubin,, pp. 13-17.
 [13] Bland mycket annat har detta medfört att det i dagens mäktigaste land, USA, utkämpas ett rejält mentalt krig mellan fanatiskt religiösa grupper och företrädarna för Darwins nyktra evolutionslära.