6. Akhenaten, 1378 – 1336 (?): Välj Solguden!
Lite längre bort från Mesopotamien och Palestina och lite närmare oss i tiden, cirka 1350 f.Kr., fanns i Egypten en Farao vid namn Akhenaten.

Denne får nog anses som ”uppfinnare” av något som blivit det viktigaste av allt i en stor del av världen, nämligen de monoteistiska religionerna med dessas Zoroastriska löften till de troende om ett liv också efter jordelivet.

När Akhenaten kom till makten gjorde han en mer än vågad revolution i Egyptens gamla tänkande. Han försökte avskaffa en urgammal tro på olika gudar och gudinnor, på den polyteism som länge styrt. Han till och med sökte dödförklara den störste av de traditionella gudarna, Amun-Re.

I denna process schasade han ut allt tidigare väletablerat prästerskap. Möjligen stimulerad av sin sagolikt sköna hustru, drottning Nefertiti, ersatte han alla tidigare religioner med en enda Gud, med Solen. Till vilken han också skrev en känd Solsång”.

När Akhenaten hade dött kom det gamla prästerskapet snabbt tillbaka och slängde ut solguden. Men hans idé om en enda allsmäktig gud överlevde desto mera!

Akhenaten härskade i en period när det fanns en god portion judiska slavar i Egypten. En av dem hette Moses. Det finns skäl att tro att den judiska monoteismen, till vilken Moses blev en fader, fick sin första impuls från Akhenatens försök skapa en enda gud för hela sitt samhälle. [7]

Om man till detta lägger de fyra elementen i den Zoroastriska världsbilden så har vi en betydande del av basen för den hebreiska religion som sedan fortplantade sig, först till kristendomen och sedan till islam. Dock, det är solen, ihop med lite vatten och annat, som är skaparen av all natur, [8] också av människan. I dagens värld vore en förening av alla gudar, icke minst av de tre stora monoteistiska, ett gott steg mot fred.

När så är fallet vore det inte förträffligt om hela vår mänsklighet ville återgå till Akhenatens idé och i fredliga former gemensamt göra solen till vår ende Gud i en kommande globaliserad värld!

[7] se Jan Assmann, Moses the Egyptian. The Memory of Egypt in Western Monotheism. Harvard University Press 1997.
[8] En mycket god källa till kunskap därom är John Maynard Smith & Eörs Szathmary The Origins of Life. From the Birth of Life to the Origin of Language.   Oxford University Press 1999.