2. Svårigheten finna ”sann” historia
Under cirka 200 år har Sverige haft fred. I skrivande stund deltar vi nu i ett krig i Afghanistan. När två svenska soldater dödades – möjligen skjutna bakifrån av de sina ? – ledde detta till en diskussion om vi alls hade i Afghanistan att göra. Statsminister Reinfeldt sökte rättfärdiga detta, i ett tal i Gävle den 8 februari 2010, med att också Sverige måste vara med och delta i kriget för att: ”ondskans nätverk inte skall kunna rota sig på nytt”.

Varifrån har han fått denna idé om ”ondskan”? För att förstå det måste vi gå långt tillbaka i historien. Men kan det möjligen vara från kapitel 2:9 i Genesis, d v s första Moseboken, eller ifrån dess ortodoxa efterföljare?

 “Finns där alls något som på allvar kan förstås, eller bli djupt förstått, innan de allra första orsakerna och principerna från vilka de kommer har klarlagts?”

Denna Richard Hookers fråga ifrån 1593 [3] tar jag på stort allvar. Också när det gäller Reinfeldts ”ondskan nätverk”.

Ungefär 1500 år före Hooker skrev Tacitus att ”sällsynta är de tider i vilka du får tänka vad du vill och dessutom säga vad du tänker.”

Ungefär 2000 år efter Tacitus, år 2001, skriver Emma Rothschild, som sett mycket av både rikedom och makt inifrån, att ”Den ekonomiska frihetens system är grundat på alla individers jämlikhet, medan det på samma gång urholkar all jämlikhet, Detta är den ändlösa cirkel i vilken individer blir rika, och använder sina pengar till att köpa makt, till att köpa andra individer och till att påverka de sätt på vilka andra individer tänker,” [4]

Det vi kallar ”historieförfalskning” har, så långt tillbaka vi kan komma i alla former av medier, varit standard. Det klassiska exemplet finner vi i det Gamla Testamentet, Exodus 17:14, där Gud lovar Moses att han skall ”till det yttersta, under himmelen, utsläcka minnet av Amalek”, Moses farligaste fiende, ” Romarna fortsatte med sitt ”Damnatio memoriae”. Sådant tycks ske också i dag, till och med bland sådana som bestämmer om Nobelprisen.

Varför?

Därför att också tankar och ord är krigiska vapen. Därför att under de senaste 3500 åren har vi, i genomsnitt, påbörjat ett nytt krig vart femte år. I vilka tankar och ord varit viktiga vapen, ofta indoktrinerade redan i barn.
Och är så ännu i dag!

Mitt försök att nu skriva 25 sidor med ”sann” historia vill jag börja med att bland många möjliga välja fem tidiga försök att förstå något av människosläktets villkor på jorden.

 [3] Från Richard Hookers bok Of the Lawes of Ecclesiastical Politie, som kom år 1593, strax före 30-åriga kriget, i vilket även Sverige spelade en stor roll.
 [4] Economic Sentiments, Harvard University Press 2001, p. 251, min kursivering,