New book out - The biological origin of evil
(See Swedish translation below.)

Dear Visitor,

“Father, forgive them; for they know not what they do!”  This famous quotation could be the deepest conclusion of my study of how our ruling “adrenalinomaniacs” have blindly created the almost seven billion of us and, equally blindly, now seem to be preparing the crucifixion of mankind.

You will find below some information about this latest – and possibly last – serious book of mine, THE BIOLOGICAL ORIGIN OF EVIL. There are three elements.

The first is a somewhat provocative summary in half a dozen lines. My publisher has called me a “political commentator”. Some think, from my half-century of writing in Sweden, that I deserve the title “provocateur professionnel”. My interest as a social scientist has always been to come as close to the “truth” as possible. And truth is always provocative for the leaders of mankind!

The second part is the full introductory chapter, and the third is the book’s table of contents. The book has been published and cannot be changed, but I intend to continue studying these issues, health and age permitting, and I intend to add to relevant chapters of it news, responses to criticisms, changes and whatever else I deem of interest. You can find such changes in chapter 16 of the ZOOPOLITOLOGY item at the top right corner of the first page of this website, www.philosophicalpark.org

 If you would like to have a copy with a dedication by me, send me an e-mail with your postal address to: adler.karlsson@capri.it or to: adler.karlsson@swipnet.se 

Well aware that one learns more from critical than from positive comments, I would welcome your views. So just go ahead and write to me!

February 13th 2009
Gunnar Adler-Karlsson

Read more about the book here >>Käre Web-besökare!

”Fader, förlåt dem! Ty de veta icke vad de göra!” En sådan vis bön kunde vara också min djupaste slutsats i denna bok om hur våra adrenalinstinna alfa-hannar blint har skapat mat och liv för nära sju miljarder människor och, lika blint, nu tycks förbereda en korsfästelse av hela denna mänsklighet.

Nedan finner du lite information om denna min senaste – och möjligen sista – allvarliga bok, om ONDSKANS  BIOLOGISKA  URSPRUNG. Här finns tre bitar.

Den första är ett något provokativt sammandrag på ett halvt dussin rader. Min förläggare har här döpt mig till ”politisk kommentator”. Efter ett halvt sekels skrivande i Sverige anser dock somliga att jag bättre förtjänar titeln ”provocateur professionnel”.. Måhända berättigat, då mitt enda intresse som samhällsvetare har varit att komma så nära ”sanningen” som möjligt. Och sanningen är alltid något provokativt för mänsklighetens ledare!

Den andra biten här nedan utgörs av bokens inledningskapitel och den tredje ger innehållsförteckningen. Boken är nu publicerad och kan inte ändras. Men då jag avser att fortsätta mina studier en stund till, om hälsan och åldern tillåter, kommer jag här på webben att införa en del ändringar. Där vill jag, i relevanta kapitel, lägga till nya rön, rätta felaktigheter, besvara kritik och annat som kan vara av intresse. Dessa ändringar kan ni finna i kapitel 16 i den skrift som kallas ZOOPOLITOLOGY, till höger på toppen av  första sidan i <http://www.philosophicalpark.org/    

Skulle du vilja ha ett dedicerat exemplar ifrån mig, sänd ett e-mail med din vanliga postadress till endera eller båda:     adler.karlsson@capri.it    eller    adler.karlsson@swipnet.se

Fullt medveten om att man lär sig mer av kritik än av positiva vänligheter kommer jag med glädje att ta emot alla era kommentarer. Så, sätt bara igång och skriv till mig!

14 februari 2009
Gunnar Adler-Karlsson

Läs mer om boken här >>