Home
 
 
Föredrag Paris - Beror välstånd på intelligens? Print
Påven, Hitler, Nelson Mandela - alla är vi afrikaner. Hur har vi förvaltat vårt afrikanska arv?

Föredrag för CERCLE SUEDOIS i PARIS den 30 jan. 2003 av Gunnar Adler-Karlsson

 

1. Vad är viktigt i livet?
En ledare i Svenska Dagbladet talade nyligen om globaliseringens välsignelser i form av lycka och välbefinnande. Ty, slutade ledaren: "slutligen är det väl ändå det som är det viktiga", dvs lycka och välbefinnande.

Och däri ligger nog en del. Västvärldens filosofiska grund är ju utilitarismen, lyckofilosofin som säger, att ett samhälle bör inrättas så, att det ger största möjliga lycka åt största möjliga antal.

Har vi lyckats med det? I vårt globala samhälle? Det är frågan i detta föredrag. För att ge er en antydan om min slutsats, tror jag att vi lyckats fantastiskt väl i att skapa "största möjliga antal", men mindre med "största möjliga lycka". 

Comments

There are no comments yet - feel free to add one using the form below...


Page 1 of 0 ( 0 comments )

You are not authorized to leave comments - please login.
 
 


Sitemap | Disclaimer
Design by ebson systems