Home
 
 
Appendix Print
På åtskilliga ställen i denna bok har jag talat mig varm för för att skolan skulle hjälpa människorna att få en djup och realistisk insikt i sin egen "natur". Att jag personligen tror att denna, människans natur, i hög grad är djurisk, torde också ha framgått. Genom att studera våra arvsanlags DNA-uppbyggnad i detalj, har molekylärbiologerna under 70-talet kunnat visa att 99 procent av våra gener är identiskt lika med chimpansernas. Att förneka detta vårt ursprung, finner jag naivt. Att försöka vifta bort dess betydelse för att förstå vårt mänskliga beteende i dag, finner jag oförnuftigt. Att sträva efter att förstå hur de 99 procenten påverkar den enda specifikt mänskliga, finner jag fruktbart. Därför har jag, alltsedan E. O. Wilson vid mitten av 70-talet började tala om "sociobiology", sökt följa denna skolas utveckling. Därför skrev jag t.ex., strax innan jag fick korrekturet till denna bok i min hand, följande artikel om en av de mest utmanande teser som de genetiska forskarna har kommit med på sistone.
 

 
 


Sitemap | Disclaimer
Design by ebson systems