Home
 
 
Vårt behov av en global religion. Print
Publicerad i Hufvudstadsbladet i Helsingfors den 14 nov. 2004  

1. Thomas Robert Malthus.

Varför kan en bok vara värd en miljon kronor? Det var nyligen priset för en skrift från 1798 om världens befolkningsproblem. En dryg miljon, för en bok!

1803 hade författaren givit sig till känna med en ny upplaga. Efter hand blev pamfletten till en studie i tre volymer under titeln An Essay on the Principle of Population; or, A view of its past and present effects on Human Happiness… [1] . Den dyre författarens namn var Thomas Robert Malthus, en av mänsklighetens viktigaste och icke minst i dag, i Västasiens revirstrider, mest aktuelle samhällstänkare.

Få känner hans namn. Nästan alla känner hans betydelse. Ty det var Malthus som gav Charles Darwin dennes teori om det ”naturliga urvalet”. Vilket är det centrala i den evolutionsteori som numera bara förnekas av dogmatiker. Sådana kommer därför att, med Darwins ord, att se ”naturens ekonomi, med varje dess faktum om fördelning, knapphet, överflöd, utrotning och variation….” antingen dimmigt eller med total missförståelse.

Varför är det så? Malthus hypotes var att allt levande, också människan, fortplantade sig till gränsen för sin försörjningsmöjlighet. Vid denna marginal uppstår det kamp om tillgängliga resurser, om reviret. Den starkare vinner, den svagare sorteras bort. Så fungerar ”det naturliga urvalet”.

Observera att det inte handlar om någons ”ondska” utan om en blind biologisk strävan att överleva. ”Gott” och ”ont” är bara slagord i kampen vilka vi, ofta med hjälp av en religion eller en ideologi, klistrar på våra medkämpar eller våra fiender.

Människorna kan dock, i bästa fall, hoppades Malthus, ersätta den brutalt primitiva revirkampen med kultur. Men kan vi verkligen det ? Denna fråga, ligger i botten också på några av dagens mest brinnande problem.

{moscomment}


 

Comments

There are no comments yet - feel free to add one using the form below...


Page 1 of 0 ( 0 comments )

You are not authorized to leave comments - please login.
 
 


Sitemap | Disclaimer
Design by ebson systems